Palvelut

MEILLÄ ON IHAN HYVÄ STRATEGIA, MUTTA HOMMAT EIVÄT OIKEIN ETENE?

Tarvitsetko kokenutta sparrauskumppania, joka kykenee nopeasti pureutumaan toimintanne kehittämisen keskeisiin kipukohtiin? Haluatko täydentävän näkemyksen tilanteestanne ja kysymyksistä, joihin tarvitaan ratkaisuja?

Tehokkaat työmenetelmät, pelkistäminen ja yli neljänkymmenen vuoden kokemus liike-elämässä eri toimialoilla mahdollistavat nopeita kestäviä tuloksia.

Yksi uusimmista hahmotustavoista on ns. ”Strategy Excecution Leverage Matrix”, jonka avulla kiteytetään strategia- ja tuloksentekokykypohjalta kehityspotentiaali ja kehitystarpeet.

Leverage Matrix framework

TOIMITUSVARMUUTEMME YSKII

Nykyisten tietojärjestelmien logiikka periytyy 60-luvulta, eikä enää sovellu kompleksiseen, nopeata sopeutumista ja oppimista vaativaan maailmaan.

Hiljattain kehitetty eri metodologioita yhdistelevä imuohjattu  toimitusketjun hallintametodologia Demand Driven MRP on rantautumassa myös Suomeen.

DDMRP-ratkaisuiden avulla saavutetaan nopeasti merkittäviä tuloksia mm. älykkään, muuttuvaan kysyntään reagoivan dynaamisen puskuroinnin avulla: pienemmillä varastoilla parempi toimitusvarmuus ja kannattavuus.

PALVELUT

Nykytilan analyysi niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. Kehittämisen fokuksen kirkastaminen yhdessä toimeksiantajan johdon ja ydintiimin kanssa. Muutosprojektien speksaus yhdessä ja muutoksen hallinnan tuki niin pitkään, kuin tukea tarvitaan, tavoitteena toimeksiantajan omavaraisuus.

DDMRP koulutus ja soveltamisprojektit.